Thứ hai,
Thông tin chi tiết:
Thầy Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành An
Họ và tên Thầy Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành An
Ngày tháng năm sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Cử Nhân Sư Phạm Hóa Học
Trình độ Trung Cấp Chính Trị
Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long Thị D Thị Xã Tân Châu An Giang
Điện thoại 02963822296
Email an_c3tanchautc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin tức