Thứ hai,
Thông tin chi tiết:
Thầy Hiệu Phó: Bùi Nhật Vũ
Họ và tên Thầy Hiệu Phó: Bùi Nhật Vũ
Ngày tháng năm sinh 15/06/1986
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Học hàm, học vị Thạc Sĩ Sư Phạm Hóa Học
Trình độ Trung Cấp Chính Trị
Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long Thị D Thị Xã Tân Châu An Giang
Điện thoại 02963822296
Email nhatvu_c3tanchautc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin tức