Thứ bảy,
Thông tin chi tiết:
Thầy Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành An
Hiệu Trưởng Thầy Hiệu Trưởng: Nguyễn Thành An
Ngày tháng năm sinh 01/01/1975
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Cử Nhân Sư Phạm Hóa Học
Trình độ Trung Cấp Chính Trị
Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long Thị D Thị Xã Tân Châu An Giang
Điện thoại 02963822296
Email an_c3tanchautc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Tin tức